ประกาศ ผลการแข่งขัน

เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมและตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558

ตรวจสอบ รายชื่อการลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน

หมายเหตุ หากรายชื่อ ผิด หรือ ตกหล่น ให้ติดต่อ ไปยังศูนย์เครือข่ายเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล ภายวันที่ 27 ส.ค. 58 ก่อน เวลา 12.00 น.