ข่าว กิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต 2

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ...

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

อ่านต่อ...

ประชุมทีมงาน ประธานศุนย์เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม ประสานการปฏิบัติ

อ่านต่อ...

สร้างการรับรู้ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-donation กรมสรรพกร

อ่านต่อ...

ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning เพื่อค้นหา โรงเรียนที่แนวทางปฏิบัติเป็นเลิศ ิBest Practice

อ่านต่อ...

นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของครูผู้สอนพระพุทธศาสนาและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ

อ่านต่อ...

พบปะและให้โอวาทข้าราชการใหม่ ในตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

อ่านต่อ...

ร่วมชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 31/2562

อ่านต่อ...

อบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/ 62 บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

อ่านต่อ...

รับการนิเทศบูรณาการจากคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ่านต่อ...