ข่าว กิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต 2

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ่านต่อ...

ประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมการรับการประเมิน ITA. Online

อ่านต่อ...

ติดตาม Learn From Homeที่โรงเรียนบ้านปะดะดอ อ.ตากใบ

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อม ศน.และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมรายงานผล และติดตามการขับเคลื่อนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านบือราแง และโรงเรียนวัดประชุมชลธารา

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่อำเภอสุคิริน เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการเรียนทางไกล DLTV

อ่านต่อ...

พบปะให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านตาบา ทำความเข้าใจการเรียนทางไกล DLTV

อ่านต่อ...

ค่ายเอี๊ยะติกาฟเดือนรอมฏอน พบปะพูดคุยกับเยาวชนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.นธ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร, คุณครู ในการชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระบบ DLTV แก่ผู้ปกครอง นักเรียนในสถานการณ์โรคระบาด COVID- 19

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.นธ.2 ลงพื้นที่เยี่ยมคุณครู รร.บ้านสุไหงโก-ลก และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

อ่านต่อ...

พบปะคณะกรรมการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย

อ่านต่อ...