ข่าว กิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต 2

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงขยายผลกิจกรรมครูแดร์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน

อ่านต่อ...

อดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศBest practice ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

อ่านต่อ...

สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ประจำปี 2562

อ่านต่อ...

พบปะครูบรรณารักษ์และครูวิชาการที่รับผิดชอบโครงการาส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ...

ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2562

อ่านต่อ...

ร่วมขบวนแห่งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 พร้อมอำนวยการจัดริ้วขบวน ของอำเภอสุไหงโก-ลก

อ่านต่อ...

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเข้าวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงคามจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีอัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์

อ่านต่อ...

ทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมวิทยาการคำนวนของสำนักวิชาการกลุ่มงานปฐมวัย

อ่านต่อ...