ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรีย

เนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้รับรายงานจาก โรงเรียนศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ได้เกิดอัคคีภัยบ้านของ นางสาวกนกวรรณ อินทรสวาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียน ไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนคารกรุงไทย สาขาเขตอุตสาหกรรม ๓๐๔(คลองรั้ง) ชื่อบัญชี"นางสาวกนกวรรณ อินทรสวาท'' เลขที่บัญชี ๔๖๘-๐-๔๓๕๖๒-๓ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้

เอกสารกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

อ่านต่อ...

ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินใ

ด้วยอำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ ตำบลมะกรูด ประสงค์จะขายที่ดินจำนวน ๔๒ ไร่ ในวงเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กลางชุมชนชาวพุทธและมีแนวเขตติดกับถนนลาดยางภายในหมู่บ้านและคลองชลประทาน จากประเด็นดังกล่าวฯ ได้มีมติหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับที่ดิน ให้จัดซื้อที่ดินแปล ดังกล่าวฯ ถวายเป็นธรณีสงฆ์ของวัดมะกรูด และได้กำหนดวันทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดที่มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินดังกล่าวในราคาตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือตามกำลังศรัทธา โดยส่งเงินร่วมทำบุญบริจาค โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี ๓๙๙-๒-๗๖๐๖๒-๓ ชื่อบัญชีร้อยเอก ธเนศ บุรีศรี พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร ๐ ๗๓๒๖ ๒๕๕๕๙ หรือทาง Email : manee๒๔๙๙_@hotmail.com เพื่อดำเนินการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรในภายหลังเสร็จพิธีฯ

อ่านต่อ...

ขอความร่วมมือติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานก

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดนราธิวาส ว่าการควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับดูแล แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนบ้านปูยู จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ * นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น * นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีก

โรงเรียนบ้านศรีพงัน จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562-วันที่ 4 มีนาคม 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 - วันที่ 10 มีนาคม 2562

อ่านต่อ...

การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒ จะมีการประชุมครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สพป นธ.๒ ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ครูผุ้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการประเมินพัฒนาการ เล่มที่๑ เล่มที่๒ และเล่มที่๓ คู่มือจะอยู่ที่หน้าเว็ปไซต์ของเขตโดยเข้าไปที่กลุ่มงานภายในข้อมูลจะอยู่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯ และนำเอกสารมาในวันประชุมด้วยค่ะ

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ได้รับรายงานจากโรงเรียนเชียงยืนพิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดว่า เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๕๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไม้ ที่หมู่บ้านเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นบ้านพักของนักเรียนเชียงยืนพิทยาคม จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวเมธปิยา ต้นทอง นักเรียนมัธยมปีที่ ๖/๑ ส่งผลให้บ้านพักและทรัพย์สินของนักเรียนในสังกัดได้รับความเสียหายก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชื่อบัญชี "บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สพม.๒๖'' เลขที่บัญชี ๙๘๕-๕-๐๖๑๗๔-๘ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนส

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้รับแจ้งจากนางดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ว่าเมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ ๖๙/๔๐ หมู่บ้านอริสรา ๓ ตำบลคลองพระอถดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ลักษณะเป็นบ้านปูนสองชั้น โดยพบขั้นบนของบ้าน เป็นห้องนอน และห้องเก็บของถูกไฟลุกไหม้เสียหายทั้งหมด จากการสอบถามตนเองกำลังจะไปสอบเป็น ผู้อำนวยการเขต ขณะอยู่ชั้นล่างกำลังจะออกจากบ้าน ได้กลิ่นเหมือนไฟไหม้สิ่งของ จึงเดินขึ้นไปดูชั้นบนและได้เปิดห้องนอนอพบว่ามีเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในแล้วโดยไฟได้ลุกไหม้อย่างรุมแรงได้พยายามตักน้ำในห้องน้ำเผื่อดับไฟแต่ไม่สามารถดับได้ จึงรีบแจ้งไปทางหน่วยกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟ ทำให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นอย่างมาก เบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงอีกครั้ง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวช่วยเหลือที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๗๐๒-๐๒๑-๔๖๔๙ ชื่อบัญชี''นางดุจดาว โตบางป่า" และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายกิจการพลเรือน ฉก.ทพ.๑๑ , พัน.ร.เชิงรุกที่ ๒ ,ผบ.ร้อย.ทพ.๑๑๐๗, มว.ทพ.หญิง ๑๒ คณะนักดนตรี/ละครเวที ร่วมจัดกิจกรรมแสดงดนตรี ละครเวที และตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมแจกของรางวัล ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้กับ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและเยาวชนเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตอออ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้ พิษภัยของยาเสพติด และเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยมี พ.อ.พีระพงษ์ วัลลภาทิตย์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านตอออ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านตอออ ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี จ่าสิบเอกฮาริส มะรือสะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ เป็นประธาน และมอบทุนเด็กดีศรีตอออ ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตอออ และทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วน อบต.กายูคละ หน่วยทหารพราน รพ.สต.ไม้ฝาด กรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่ใจดีจากร้านค้าต่าง ๆ และผู้ปกครองนักเรียน ที่มอบของขวัญ และสร้างรอยยิ้ม ความสุขให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตอออทุกคน

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชาร

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2562

อ่านต่อ...