ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดสามารถบริจาคตามกำลังศรัทธา โดยร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๑๖ หมู่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หรือส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย/ประธานคณะอนุกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดเชียงราย หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ชื่อบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดเชียงราย ประเภอออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๐-๐๑๗๐๑-๔

อ่านต่อ...

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ด้วย โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ได้แจ้งว่า ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๘๐ น. มีนักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ บริเวณเกิดเหตุระหว่างถนนบ้านวังม่วง-มหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นเหตุให้ เด็กชายสรรเพชญ์ กันหา อายุ ๑๔ ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยส่งเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาสังกัด สพม.๒๒ เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐๘๓๘๗๐-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดสามารถร่วมในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรวบรวมเงินบริจาคส่งฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ...