ข่าว ประชาสัมพันธ์

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.นครนายก

ด้วย สพป.นครนายก แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร) ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.ขอนแก่น เขต ๓

ด้วย สพป.ขอนแก่น เขต ๓ แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว" รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การพัฒนารถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ CEFR ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญ และระดับความสามารถต่างๆของ CEFR ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไพล์แผ่นพับได้ที่เว็บไซต์ https://www.englishinstitute.obec.go.th/

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบความเดือดร้อน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ว่า จากการออกเยื่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด พบครอบครัว เด็กหญิงณัชชา เทียนชัยวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านแพะโรงสูบ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ครอบครัวนักเรียนเป็นครอบครัวหย่าร้าง นักเรียนอาศัยอยู่กับมารดาประกอบอาชีพค้าขาย มีบุตร ๓ คน พี่ชาย พี่สาวพิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นักเรียนจะต้องดูแลพี่ชาย และพี่สาว โดยป้อนยา และอาบน้ำในตอนเช้าและตอนเย็น ก่อนไปโรงเรียนและหลังกลับจากโรงเรียน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถบริจาคโอนเงินได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ชื่อบัญชี "กองทุนเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย สพม.๓๗'' เลขที่ ๕๐๖-๐-๖๑๑๕๕-๘ หรือสิ่งของได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงยุติธรรม ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัด สามารถบริจาคตามกำลังศรัทธา โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม” เลขที่ ๙๗๕-๐-๐๑๐๙๙๕-๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

อ่านต่อ...

อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านศาลาอูมา ได้เชิญวิทยากรเข้ามาอบรม เรื่องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การอบรมครั้งนี้นำโดย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านศาลาอูมา ได้เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ...