ข่าว ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตฯ

16 สิงหาคม 2561 คุณครูชุติกาญจน์ ดำประเสริฐ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต อึด ฮึด สู้ แก่นักเรียนที่มีปัญหา IQ/EQ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

14 สิงหาคม 2561 คุณครูซัมโซ ยูโซะ ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในการแข่งขันกีฬาเครือข่ายบึงรามิง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล

14 สิงหาคม 2561 ด.ช.ฟารีส เปาะอาเด๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนนักฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนจาก อบต.ปูโยะ และโรงเรียนจาก อบต.มูโนะ ...กีฬากลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

เป็นพิธีกรภาคสนาม

13-14 สิงหาคม 2561 คุณครูหทัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ จันทรัตน์ เป็นพิธีกรภาคสนามในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายบึงรามิง ประจำปี 2561 ณ สนาม อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ร่วมแข่งขันกรีฑา

13-14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง ร่วมแข่งขันกรีฑา กีฬากลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นรธิวาส

อ่านต่อ...

ร่วมแสดงในพิธีเปิดกีฬากลุ่มบึงรามิง

13 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง ร่วมแสดงในพิธีเปิดกีฬากลุ่มบึงรามิง ในชุดการแสดง "การละเล่นไทย" ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา อบต.มูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ร่วมเดินขบวนพาเหรด

13 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในกิจกรรมกีฬากลุ่มบึงรามิงประจำปี 2561

อ่านต่อ...

ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2561คุณครูปิยะนุช บุญยรัตน์ และคุณครูหทัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ จันทรัตน์ ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ณ หอประชุมรื่นอรุณ เทศบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองพัฒนาการเด็ก

10 สิงหาคม 2561 คุณครูรอฮานา สาระธรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองพัฒนาการเด็กในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ร่วมแข่งขัน กีฬาเปตอง และกีฬาเซปักตะกร้อ

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเปตอง และกีฬาเซปักตะกร้อ ในกิจกรรมกีฬากลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านลาแล ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

10 สิงหาคม 2561 คุณครูนดา ตันเหมนายู เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กทื่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรง ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ...

ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล

8-9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล กีฬากลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...