ข่าว ประชาสัมพันธ์

ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

8-9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง เข้าร่วมแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล (กีฬากลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561) ณ สนามโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมและป้ายนิเทศ วัน ASEN DAY

8 สิงหาคม 2561 คุณครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมและจัดป้ายนิเทศ วัน ASEN DAY ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ประชุม ศูนย์ PEER

8 สิงหาคม 2561 คุณครูกฤษณา จันทนวล เข้าร่วมประชุม ศูนย์ PEER ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

แจกชุดพละ

8 สิงหาคม 2561 แจกชุดพละเตรียมพร้อมกีฬา-กรีฑา กลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬา อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

จัดสถานที่ผูกผ้าฟ้าขาว วันแม่แห่งชาติ

8 สิงหาคม 2561 จัดสถานที่ผูกผ้าฟ้าขาว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถในรัชการที่๙

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมและป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ

8 สิงหาคม 2561 คุณครูและลูกๆร่วมกิจกรรมและจัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถในรัชการที่๙

อ่านต่อ...

ฝึกซ้อมกรีฑา

7 สิงหาคม 2561 คุณครูผู้ฝึกซ้อม นำนักกรีฑา ไปฝึกซ้อม ณ สนามกีฬา อบต.มูโนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งกีฬากลุ่มบึงรามิง ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬา อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬากลุ่มบึงร

7สิงหาคม2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อบต.มูโนะ-อบต.ปูโยะ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศ

4-5 สิงหาคม 2561 ครูหทัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ จันทรัตน์ และครูนูซาลินดา อูมา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล

อ่านต่อ...

ประชุมแผน รปภ.โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง

5 สิงหาคม 2561 คณะครู และบุคลากรฯ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง ประชุมร่วมกับ กองกำลัง 3 ฝ่าย เกี่ยวกับแผน รปภ.โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง โดยมี นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล

3 สิงหาคม 61 นักกีฬาร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561 ในวันที่ 8-9 ส.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...

ฝึกซ้อมกีฬาเปตอง

3 สิงหาคม 2561 นักกีฬาเปตองเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มบึงรามิง ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 ส.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านลาแล ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านต่อ...