ข่าว ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่สื่อ AKsom On Leam สื่อช่วยครูสถานออนไลน์

ด้วยบริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้เร่งจัดทำสื่อออนไลน์ชุดใหม่ ดีอ AKsom On Leam ซึ่งเป็นสื่อที่ได้ออกแบบและพัฒนาพื้นฐานของความเข้าใจถึงครูผู้สอนและผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีการเรียนการสอนใช่วงภาวะวิตฤตนี้ เพื่อให้การศึกษาและการเรียนรู้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ มีคลิปวิดีโอสถานเนื้อหาตามหนังสือเรียน ในชั้น ป.๑- ม.๓ โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์สอนจากทีมอักษร คลิปแป่งเนื้อหาเป็นรายคาบ ช่วยสอนบทเรียนให้เข้าใจง่าย ครูและนักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าใช้งาน AKsom On Leam ได้ที่เว็บไซต์ www.aksom/aksomonIeam

อ่านต่อ...

บัญชีนวัตกรรมไทย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ผลงาน สามารถดาวโหลดบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ผลงาน ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th

อ่านต่อ...

ขอความช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

ด้วย โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับแจ้งว่าเด็กชายศิริชัย เหมาะจูม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฟษฏ์ อาศัยอยุ่บ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้ไปลงที่หาดกุดโดแม่น้ำสงคราม บ้านบ่อสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่องมหอยหาปลาช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมภาคเรียน ขฯะลงไปหาปลานั้นได้เกิดอาการหน้ามือ ทำให้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต จากนั้นผู้เห็นเหตุการณ์ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานช่วยในการค้นหาศพนักเรียน โดยเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ได้พบศพ จากนั้นญาติพี่น้องได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โดยส่งเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาสังกัด สพม.๒๒ เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐๘๓๘๗๐-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ สพป.สมุทรสงคราม

ด้วย สพป.สมุทรสงคราม แจ้งรายละเอียดการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

ด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พังงา

ด้วย สพป.พังงา แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาใน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พัทลุง เขต ๑

ด้วย สพป.พัทลุง เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๓

ด้วย สพป.อุดรธานี เขต ๓ แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียนโนนศรีทอง ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล" รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ โรงเรียน คือ ๑.โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๒.โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ๓.โรงเรียนบ้านป่าม่วง เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ ต.บ้านท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ โรงเรียน คือ ๑.โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง ๒.โรงเรียนบ้านดงหลง ๓.โรงเรียนบ้านด่านช้าง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...