ข่าว ประชาสัมพันธ์

ราคากลางห้องสมุด จำนวน 3 รายการ

ราคากลางห้องสมุด จำนวน 3 รายการ

อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ประกาศราคากลางโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

อ่านต่อ...

ราคากลางครุภัณฑ์ 11 รายการ

ราคากลางครุภัณฑ์ 11 รายการ

อ่านต่อ...

ราคากลางชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

ราคากลางชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์,ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ปี2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์,ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ปี2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด,ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.มัธยม ปี2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด,ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.มัธยม ปี2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม-ประถม ปี 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม-ประถม ปี 2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ 11 รายการ ปี 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ 11 รายการ ปี 2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา

อ่านต่อ...