ข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพฐ.แจ้ง สพป.นธ.2 ให้ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับครูและนักเรียน และนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยกรอกข้อมูลได้ตาม QR-Code ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางณัฐรดา สุรนิตย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ - ๙๗๒๕๗๙๔ , ๐๘๖ - ๓๐๕๒๕๑๙

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

ด้วยสโมสรไลออนส์สุไหงโก-ลก ร่วมกับสโมสรไลออนส์สตรีสุไหงโก-ลก ประจำปีบริหาร ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้รับรายงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดพชรบูรณ์ ว่า เด็กหญิงศศิธร มณีฉาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านพักและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ส่งผลให้นักเรียนไม่มีที่พักอาศัยและขาดแคลน เครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนคนดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถบริจาคโอนเงินได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ประสบภัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ เลขบัญชี ๔๕๑-๐-๖๐๕๖๓-๓ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสพป.นครพนม เขต ๒

ด้วย สพป.นครพนม เขต ๒ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ โรงเรียน คือ ๑.โรงเรียนบ้านนายาง ๒.โรงเรียนบ้านแพงโคก ๓.โรงเรียนบ้านนาเพียง ๔.โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ลำปาง เขต ๑

ด้วย สพป.ลำปาง เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปงวัง เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนพิชัยวิทยา(บ้านต้นยางมิตรภาพ ๑๔) ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...