ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์,ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ปี2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์,ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ปี2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด,ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.มัธยม ปี2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด,ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.มัธยม ปี2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม-ประถม ปี 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม-ประถม ปี 2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ 11 รายการ ปี 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ 11 รายการ ปี 2563

อ่านต่อ...

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา

อ่านต่อ...

โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพฐ.แจ้ง สพป.นธ.2 ให้ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับครูและนักเรียน และนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยกรอกข้อมูลได้ตาม QR-Code ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางณัฐรดา สุรนิตย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ - ๙๗๒๕๗๙๔ , ๐๘๖ - ๓๐๕๒๕๑๙

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

ด้วยสโมสรไลออนส์สุไหงโก-ลก ร่วมกับสโมสรไลออนส์สตรีสุไหงโก-ลก ประจำปีบริหาร ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อ่านต่อ...