เอกสารขั่นเงินเดือน ข้าราชการครู

ฐานมีตัวข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ

ให้โรงเรียนใช้เงินจากฐานมีตัวตามไฟล์ที่แนบมาใช้เลื่อนเงินเดือนครูฯและลูกจ้างประจำ

อ่านต่อ...

ลูกจ้างประจำ

เอกสารลูกจ้างประจำที่โรงเรียนต้องดำเนินการ

อ่านต่อ...

โปรแกรมเลื่อนเงินเดือนพร้อมแบบฟอร์มเอกสารส่งเ

โปรแกรมเลื่อนเงินเดือนและแบบเอกสารหมายเลข 1 - 3 เพื่อส่งเขตฯ

อ่านต่อ...

แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนและโปรแกรมการเลื่อน

ให้โรงเรียนโหลดไฟล์พร้อมส่งเอกสารภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

อ่านต่อ...