ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสพป.นราธิวาส เขต 2

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงยุติธรรม ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบองค์กฐินพระราชทานและเป็นการบำรุงศาสนาสืบไป ทั้งนี้ สามารถสแดงความจำนงและร่วมถวายจตุปัจจัย โดยการโอนเงินเข้าบัญชี กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๙๗๕-๐-๐๑๐๙๕-๗ และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบบริจาคจตุปัจจัยมาที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๓๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปภัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๑.๔๒ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวปนัดดา บัวกล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ และเด็กชายกิตติพงษ์ บุญญพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ทำให้บ้านและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัยประสบอัคคีภัยดังกล่าว โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี นางสาวปนัดดา บัวกล้า ธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง ๐๕๑๙๘๐๗๗๖๗๖๒ บัญชี เด็กชายกิตติพงษ์ บุญพันธ์ ธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๓๙๖๕๑๗๓๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...