ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสพป.นราธิวาส เขต 2

การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.เชียงใหม่ เขต ๑

ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไปสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.ปทุมธานี เขต ๑

ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเพิ่มทาน(ประยงคุ์ประชานุสรณ์) ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.จันทบุรี เขต ๑

ด้วย สพป.จันทบุรี เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดวังเวียน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สมุทรสาคร

ด้วย สพป.สมุทรสาคร แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

อ่านต่อ...

เผยแพร่สื่อ AKsom On Leam สื่อช่วยครูสถานออนไลน์

ด้วยบริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้เร่งจัดทำสื่อออนไลน์ชุดใหม่ ดีอ AKsom On Leam ซึ่งเป็นสื่อที่ได้ออกแบบและพัฒนาพื้นฐานของความเข้าใจถึงครูผู้สอนและผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีการเรียนการสอนใช่วงภาวะวิตฤตนี้ เพื่อให้การศึกษาและการเรียนรู้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ มีคลิปวิดีโอสถานเนื้อหาตามหนังสือเรียน ในชั้น ป.๑- ม.๓ โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์สอนจากทีมอักษร คลิปแป่งเนื้อหาเป็นรายคาบ ช่วยสอนบทเรียนให้เข้าใจง่าย ครูและนักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าใช้งาน AKsom On Leam ได้ที่เว็บไซต์ www.aksom/aksomonIeam

อ่านต่อ...

บัญชีนวัตกรรมไทย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ผลงาน สามารถดาวโหลดบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ผลงาน ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th

อ่านต่อ...

ขอความช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

ด้วย โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับแจ้งว่าเด็กชายศิริชัย เหมาะจูม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฟษฏ์ อาศัยอยุ่บ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้ไปลงที่หาดกุดโดแม่น้ำสงคราม บ้านบ่อสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่องมหอยหาปลาช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมภาคเรียน ขฯะลงไปหาปลานั้นได้เกิดอาการหน้ามือ ทำให้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต จากนั้นผู้เห็นเหตุการณ์ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานช่วยในการค้นหาศพนักเรียน โดยเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ได้พบศพ จากนั้นญาติพี่น้องได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โดยส่งเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาสังกัด สพม.๒๒ เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐๘๓๘๗๐-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...