ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)