ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
บ้านสุไหงโก-ลก

ส่งครูนุรมา ย้ายไปยัง รร.อนุบาลปัตตานี
บ้านสุไหงโก-ลก

ป.4 ทัศนศึกษา กฟผ.จะนะ
บ้านสุไหงโก-ลก

ป.2 ทัศนศึกษา ศูนย์พิกุลทอง
บ้านสุไหงโก-ลก

ป.5 ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ
บ้านสุไหงโก-ลก

ป.1 ทัศนศึกษา ศูนย์พิกุลทองฯ
บ้านสุไหงโก-ลก

ป.3 ทัศนศึกษา กฝผ.จะนะ
บ้านสุไหงโก-ลก

สมัครจิตอาสาพระราชทาน
บ้านสุไหงโก-ลก

สนามสอบธรรมสนามหลวง ปี 2561
บ้านสุไหงโก-ลก