ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในวันครู ปี ๕๖  


   วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๖
นายรอยี เต๊ะตานี ผอ.โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ เป็นผู้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เสนอข่าวโดย
น้ำใส  เมื่อ 2013-01-17