สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556   


   วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น.
นางศิริรัตน์ นราวงศานนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยนายนุกูล ชูนุ้ย และนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากนายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และนายสุธีร์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2556 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2 ทั้งนี้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ยังได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ทุกคน สร้างความตื้นตันใจและความสนุกสนานกับการเล่นน้ำกันเป็นอย่างมาก......

เสนอข่าวโดย
ขวัญชัย สมสิน  เมื่อ 2013-04-11