ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก -ลกรับเปิดเทอมใหม่  


   วันที่ ๑๗ พ.ค.๕๖
น.ส.ซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้เดินทางไปเยี่ยม รร.บ้านกูแบอีแก ,รร.บ้านโต๊ะเวาะ ,รร.บ้านลาแล ,รร.บ้านลือโบ๊ะลือซง,และ รร.บ้านปูโบ๊ะ ซึ่งพบว่า ทุกโรงเรียนได้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๖ และมีการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ อย่างมีคุณภาพ เรียบร้อย

เสนอข่าวโดย
น้ำใส  เมื่อ 2013-05-17