สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เกี่ยวกับเรื่อง “การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้น ป.1 - 3”  


   สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เกี่ยวกับเรื่อง “การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนในสังกัด ซึ่งได้เชิญคณะครูที่มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ และครูดีเด่นในด้านกลุ่มสาระการเรียนการสอนภาษาไทยจาก รร.ต่าง ๆ ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 มาร่วมกันจัดทำแบบฝึกดังกล่าว กำหนดการระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2554 ณ ห้องบังสูรย์ โรงแรมเก็นติ้ง ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เสนอข่าวโดย
ขวัญชัย สมสิน  เมื่อ 2011-06-16