บริหารโดย

นายทินกร ชาแท่น

tinnakornchathaen@gmail.com

บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

ที่อยู่ :หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com