บริหารโดย

นายนูรุลฮัมดี บูกุ

hamdee52@gmail.com

บ้านปลักปลา

ที่อยู่ :ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com