ผู้บริหาร

Cinque Terre
นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์
ผู่อำนวยการโรงเรียน

ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับที่ งานภายในกลุ่ม วันที่ประกาศ 34

วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ถนนชลธารา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com