บริหารโดย

นางจารีย์ พุฒยืน

reenara2@hotmail.com

วัดโคกมะม่วง

ที่อยู่ :หมู่ ๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com