บริหารโดย

นายประจักษ์ ถานันดี

Prachak2500@gmail.com

วัดโคกมะเฟือง

ที่อยู่ :ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com