บริหารโดย

นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์

phetcharatna@gmail.com

บ้านศาลาอูมา

ที่อยู่ :หมู่ที่ ๙ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com