บริหารโดย

นายปาต๊ะ ปะจูสะลา

patah08567@gmail.com

บ้านจะมาแกะ

ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com