บริหารโดย

นายประเสริฐ ทองคำ

ptongkum578@gmail.com

นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

ที่อยู่ :103/5 หมู่1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com