บริหารโดย

นายทำนุ อาแวกะจิ

zeetunu@hotmail.com

บ้านบาลูกายาอิง

ที่อยู่ :หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com