สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.obec.go.th.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกปัจจุบัน

My Office


ผู้บริหาร

Cinque Terre
นางศโรณี มั่นศรัทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link อื่นๆ

Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา


กิจกรรม : โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา


บริหารโดย

นางศโรณี มั่นศรัทธา

saronee@gmail.com

084-6319137

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา

ที่อยู่ :หมู่ที่ 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 9612022
Tel : 083-1098725
Email: info@example.com
Website:www.example.com