บริหารโดย

นางสาวฮาสานี มะอาแซ

wandaie2000@gmail.com

โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com