ผู้บริหาร

Cinque Terre
นายสำเริง ไชยแดง
ผู่อำนวยการโรงเรียน

ผู้บริหาร

Cinque Terre
โรงเรียนบ้านปะลุรู
ผู่อำนวยการโรงเรียน

Link อื่นๆ
บริหารโดย

นายสำเริง ไชยแดง

samroeng1191@gmail.com

บริหารโดย

โรงเรียนบ้านปะลุรู

0

บ้านปะลุรู

ที่อยู่ :หมู่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com