บริหารโดย

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ

muhamaselam.t@south-ed.moe.go.

บ้านกูวา(สุไหงปาดี)

ที่อยู่ :หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com