ลำดับที่ เอกสารเรื่อง Download
1 7 วาระนราน่าอยู่ 116
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 258
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 741
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 237
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 420
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 128
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 134
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 2965
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 170
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 176
1 แผนพัฒนา ฯ 63-65 และแผนปฎบัติ 63 145
2 นโยบาย สพฐ. 2563 86
3 แผนปฎบัติ ฯ สพฐ. 2563 106


สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com