ลำดับที่ เอกสารเรื่อง Download
1 7 วาระนราน่าอยู่ 92
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 215
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 695
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 201
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 329
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 106
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 102
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 2427
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 130
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 146
1 แผนพัฒนา ฯ 63-65 และแผนปฎบัติ 63 79
2 นโยบาย สพฐ. 2563 46
3 แผนปฎบัติ ฯ สพฐ. 2563 54


บริหารโดย

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

nara201@narathiwat2.go.th

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com