1 การขอมีบัตรประจำตัวทุกตำแหน่ง
2 การขอมีบัตรเหรียญชายแดน
3 จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
4 การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
5 งานเลื่อนเงินเดือน
6 คู่มือการบริหารพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
7 ย้าย(ครู)
8 การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ
9 การขอหนังสือรับรอง
10 การขอช่วยราชการ
11 ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
12 การลาไปต่างประเทศ
13 การค้ดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.16
14 การขอใช้วุฒิ
15 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
16 บำเหน็จตกทอด
17 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
18 งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน
19 การเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษา
20 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21 จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
22 การลาออก
23 การออกหนังสือรักษาการ
24 ย้าย(ตามผลสอบแข่งขันได้)
25 ย้าย(ผู้บริหารสถานศึกษา)
26 สอบ/คัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
27 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
28 การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
29 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยบริหารโดย

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

nara201@narathiwat2.go.th

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com