เอกสารดาว์นโหลดทั้งหมด

1 การขอมีบัตรประจำตัวทุกตำแหน่ง
2 การขอมีบัตรเหรียญชายแดน
3 จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
4 การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
5 งานเลื่อนเงินเดือน
6 คู่มือการบริหารพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
7 ย้าย(ครู)
8 การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ
9 การขอหนังสือรับรอง
10 การขอช่วยราชการ
1 ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
2 การลาไปต่างประเทศ
3 การค้ดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.16
4 การขอใช้วุฒิ
5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
6 บำเหน็จตกทอด
7 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
8 งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน
9 การเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษา
10 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 การลาออก
3 การออกหนังสือรักษาการ
4 ย้าย(ตามผลสอบแข่งขันได้)
5 ย้าย(ผู้บริหารสถานศึกษา)
6 สอบ/คัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
8 การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
9 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

บริหารโดย

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

nara201@narathiwat2.go.th

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com