การขอมีบัตรประจำตัวทุกตำแหน่งลำดับที่ เอกสารเรื่อง ไฟล์ Excel.Word ไฟล์ PDF จำนวนโหลด
1 แนวปฏิบัติการขอมีบัตร คลิกโหลด 264
2 แบบฟอร์มการขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ คลิกโหลด 83
3 แบบฟอร์มการขอมีบัตรลูกจ้างชั่วคราว คลิกโหลด 61
4 พรบ.บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 คลิกโหลด 50