งานเลื่อนเงินเดือนลำดับที่ เอกสารเรื่อง ไฟล์ Excel.Word ไฟล์ PDF จำนวนโหลด
1 กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2561 คลิกโหลด 24
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ คลิกโหลด 29
3 ประกาศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562 คลิกโหลด 23
4 คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คลิกโหลด 60
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกโหลด 28
6 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่อ คลิกโหลด 25