ผู้บริหาร

Cinque Terre
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
ผอ.สพป.นธ 2

SMSS

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

E-Service

Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre

ผอ.สพป.ฝากผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู
บริหารโดย

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

supot@gmail.com

073-530792

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com