Radio Online
เว็บไซต์กลุ่ม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

09/09/2013 10:18
แจ้งความประสงค์ร่ว
มงานเกษียณ ภายใน วันที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 12.00 น. จ่ายเงิน ภานใน 13 ก.ย. 56 Grin

24/07/2013 09:25
เรียน ICT เนื่องจากทางโรงเรี
ยนลงภาพกิจกรรมโรงเ
รียน แต่ภาพไม่ขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นเพรา
ะอะไรครับ

12/07/2013 08:58
แจ้งงง.....หนังสือ
ที่ 04079/2542 เรื่องจัดสรรโต๊ะเก
้าอี้ ไม่มีไฟล์แนบครับ

08/07/2013 10:41
แจ้งโรงเรียน ศูนย์ ITEC ได้ปรับรูปแบบ ของ ระบบ SIS เพื่อรองรับกับทุกส
ื่ออุปกรณ์ ในการเข้าใช้งาน แจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ดำเินินการจัดทำให้
เรียบร้อย ด้วยนะครับ ขอคุงมาก

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 2497
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1293
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 42
สูงสุด ต่อวัน: 19090
เมื่อวาน: 1145
เดือนนี้: 22394
ทั้งหมด: 1976977

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
Radio Online
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ดูข่าวทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 :: คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาานราธิวาส เขต 2 :: คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาานราธิวาส เขต 2
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่ข่าวปักหมุด. สพป.นธ.เขต ๒ จัดประชุมพัฒนาครูประกันคุณภาพการศึกษา superv 1251 1 23-03-2012 15:02
โดย superv
ไม่มีข้อความใหม่ด่วน! เลื่อนการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ฯ 2556 ku 566 0 27-06-2013 09:35
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ku 900 0 22-04-2013 13:36
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่แจ้งผู้ได้รับรางวัลของคุรุสภา เข้ารับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2556 ku 962 0 10-01-2013 09:45
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่คุรุสภาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันครู ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕๗ ku 678 0 26-12-2012 14:07
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่การจัดประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันครู พ.ศ.2556 ku 503 0 12-12-2012 10:22
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศคุรุสภา เรื่องการประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภ ku 797 0 29-11-2012 09:36
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศคุรุสภา เรื่องการประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 ku 782 0 29-11-2012 09:30
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่กำหนดการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ ku 954 0 08-11-2012 14:58
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ people 374 0 08-11-2012 09:43
โดย people
ไม่มีข้อความใหม่โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลEFA plan 877 0 17-10-2012 10:26
โดย plan
ไม่มีข้อความใหม่การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู ku 595 0 15-10-2012 15:30
โดย ku
ไม่มีข้อความใหม่การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู admin 608 0 31-10-2011 11:29
โดย admin
ไปยังข่าว:

ข้อความใหม่ - เปิดข่าวที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดข่าวที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
ข่าวถูกล็อค - ข่าวถูกล็อค.
ข่าวปักหมุด - ข่าวปักหมุด.