Radio Online
เว็บไซต์กลุ่ม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

09/09/2013 10:18
แจ้งความประสงค์ร่ว
มงานเกษียณ ภายใน วันที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 12.00 น. จ่ายเงิน ภานใน 13 ก.ย. 56 Grin

24/07/2013 09:25
เรียน ICT เนื่องจากทางโรงเรี
ยนลงภาพกิจกรรมโรงเ
รียน แต่ภาพไม่ขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นเพรา
ะอะไรครับ

12/07/2013 08:58
แจ้งงง.....หนังสือ
ที่ 04079/2542 เรื่องจัดสรรโต๊ะเก
้าอี้ ไม่มีไฟล์แนบครับ

08/07/2013 10:41
แจ้งโรงเรียน ศูนย์ ITEC ได้ปรับรูปแบบ ของ ระบบ SIS เพื่อรองรับกับทุกส
ื่ออุปกรณ์ ในการเข้าใช้งาน แจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ดำเินินการจัดทำให้
เรียบร้อย ด้วยนะครับ ขอคุงมาก

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 2500
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 27
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 42
สูงสุด ต่อวัน: 19090
เมื่อวาน: 705
เดือนนี้: 23876
ทั้งหมด: 1978459

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
Radio Online
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

อ่านข่าว
 พิมพ์ข่าว
สพป.นธ.เขต ๒ จัดประชุมพัฒนาครูประกันคุณภาพการศึกษา
superv
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-03-2012 14:38
สมาชิก

ข้อความ: 631
เข้าร่วม: 08.07.10

เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพป.นธ.เขต ๒ทุกโรงเรียน....ช่วงนี้หลายโรงเรียนกำลังง่วนอยู่กับการจัดทำคะแนนผลการทดสอบปลายปีกัน...แต่ก็มีบางโรงประกาศปิดภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียน กลับไปนอนพักที่บ้านกันบ้างแล้ว..เฮ้อรอคอยกันมาเป็นเวลานานได้พีกซะที.....แต่เดี๋ยวก่อนนะคร๊าบๆๆๆ..เรายังมีภารกิจของการจัดการศึกษาอยู่อีกนะคะ...ก็การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๔(ประกันภายฯในไงละ่จ๊ะ)ทั้งการศึกษาขั้พื่อตนพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งดูเหมือนท่านผู้บริหารหลายท่านก็กำลังสาระวนอยู่กับเรื่องนี้อยู่ใช่ไม๊?นั่นๆๆๆๆปะไร...มีเครื่องมือประเมินภายในของตนเองรึยัง...มีแบบการเตรียมรายงานผล(SAR๕๔)แล้ว รึยัง ? คิดคำนวณการให้คะแนนในระดับตัวบ่งชี้ได้ถูกต้องรึเปล่า..คิดคำนวณให้ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้แต่ละตัวและมาตรฐานได้ถูกต้อง รึเป่ล่า...ได้ผลตามเป้าหมายตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนรึเปล่า...มีเอกสารร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน..ครบรึเปล่า...เพราะเราพบสภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วจากกรณี รร.ตามโครงการฯที่มูลนิธิเสนอเข้ามาแล้ว...ฉนั้นเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก___ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต..เขต๒จึงมีกิจกรรมจัดประชุมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดขึ้นในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเกนส์ติ้งสุไหงโก-ลก จึงป่าวประกาศให้เพื่อนๆร่วมวิชาชีพทุกท่านได้รับรู้รับทราบและอย่าเสียโอกาสในการเข้ารับฟังเรื่องสำคัญที่จะต้องทำร่วมกันในเร็วๆๆนี้นะขอรับ...นายประกันฯผู้ประกาศ.
แก้ไขโดย superv เมื่อ 23-03-2012 15:06
 
superv
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-03-2012 15:02
สมาชิก

ข้อความ: 631
เข้าร่วม: 08.07.10

superv เขียน:
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพป.นธ.เขต ๒ทุกโรงเรียน....ช่วงนี้หลายโรงเรียนกำลังง่วนอยู่กับการจัดทำคะแนนผลการทดสอบปลายปีกัน...แต่ก็มีบางโรงประกาศปิดภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียน กลับไปนอนพักที่บ้านกันบ้างแล้ว..เฮ้อรอคอยกันมาเป็นเวลานานได้พีกซะที.....แต่เดี๋ยวก่อนนะคร๊าบๆๆๆ..เรายังมีภารกิจของการจัดการศึกษาอยู่อีกนะคะ...ก็การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๔(ประกันภายฯในไงละ่จ๊ะ)ทั้งการศึกษาขั้พื่อตนพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งดูเหมือนท่านผู้บริหารหลายท่านก็กำลังสาระวนอยู่กับเรื่องนี้อยู่ใช่ไม๊?นั่นๆๆๆๆปะไร...มีเครื่องมือประเมินภายในของตนเองรึยัง...มีแบบการเตรียมรายงานผล(SAR๕๔)แล้ว รึยัง ? คิดคำนวณการให้คะแนนในระดับตัวบ่งชี้ได้ถูกต้องรึเปล่า..คิดคำนวณให้ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้แต่ละตัวและมาตรฐานได้ถูกต้อง รึเป่ล่า...ได้ผลตามเป้าหมายตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนรึเปล่า...มีเอกสารร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน..ครบรึเปล่า...เพราะเราพบสภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วจากกรณี รร.ตามโครงการฯที่มูลนิธิเสนอเข้ามาแล้ว...ฉนั้นเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก___ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต..เขต๒จึงมีกิจกรรมจัดประชุมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดขึ้นในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเกนส์ติ้งสุไหงโก-ลก จึงป่าวประกาศให้เพื่อนๆร่วมวิชาชีพทุกท่านได้รับรู้รับทราบและอย่าเสียโอกาสในการเข้ารับฟังเรื่องสำคัญที่จะต้องทำร่วมกันในเร็วๆๆนี้นะขอรับ...นายประกันฯผู้ประกาศ.

แก้ไขโดย superv เมื่อ 23-03-2012 15:09
 
ไปยังข่าว: