กลุ่างานงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน


แบบการรายงานผลการศึกษา(SAR)รร.
คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5284
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1243
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 30
สูงสุด ต่อวัน: 4675
เมื่อวาน: 815
เดือนนี้: 31144
ทั้งหมด: 3512432

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
สพป.นธ เขต2 November 02 2010 08:13:09
ให้รร.รายงานน้ำท่วมและความเสียหาย ภายในเวลา09.00น ทุกวัน ที073-611576
ถึง ครู พ6 November 02 2010 01:39:36
คำถามคือว่าคุณเอาเด็กของคุณใช่ไหม อย่าตอบนอกเรื่อง รับ 2 ตำแหน่งหน้าจะแบ่งให้ลูกชาวนาเขามั่งแบบว่ าทำข้อสอบได้แต่ให้ตก
kuru November 02 2010 01:35:41
Shockบัญชีที่บรรจุก็มีไม่เรียกไปเปิดสอบอัตราจ ้าง ทำไมหรือกลัวเล่นเส้นไม่ได้ลูกตัวเองแบบว่ า โ.. สอบไม่ติดไงเลยต้องเล่นเส้น
สอบบรรจุไม่ติดซักครั้ง หลายปี November 01 2010 21:00:09
ขอบคุณ ฟอนต์คร้าบบบ ชอบๆๆ ต่อสัญญาธุรการได้แล้ว....เค้าเปงห่วงงง! Grin
สงสัย November 01 2010 19:27:01
คำว่า "ดวง" มีที่มาดังนี้ 1. ด=เด็กใคร 2. ว=วิ่งถูกทางหรือเปล่า 3. ง=เงินถึงไหม Smile
สงสัย November 01 2010 19:15:10
เฮ้อ..เห็นใจด้วยกันทุกฝ่าย ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด งี้แหละระบบราชการไทย ระบบอุปถัมภ์มาก่อนเสมอตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ วคะ ไม่เชื่อลองศึกษาการบริหารบุคคล(บริหารการ ศึกษา) ใครจะได้ไม่ได้อยู่ที่โชคและดวง Smile
สพป.นธ เขต 2 November 01 2010 15:12:30
เงินเดือนพนักงานราชการ ออกแล้วนะครับ(เฉพาะเงินเดือน)
ครู พ6 November 01 2010 14:50:09
เขาประกาศตามเอกที่ต้องการตั้งแต่วันนั้นอ ีก ไม่ทราบว่าได้อ่านอย่างละเอียดมั้ย
ครู คศ. 1 November 01 2010 14:46:26
เม่อไหร่ฝ่ายบุคคลจะออกคำสั่งปรับเงินเดือ น ครู คศ. 1 ซักทีคับ เห็นว่าเรื่องด่วน แต่ก้อเงียบบบบบ ขอความชัดเจนด้วยคับ ใจร้อนคับ
sk November 01 2010 14:42:36
ที่เขาพึ่งจะประกาศสอบระบุวิชาเอกเขามีเด็ กของเขาอยู่แล้ว ไปสมัครสอบทำไมให้เสียความรู้สึก อยากโง่กว่า ผอ.นิคมพัฒนา6 เอง ช่วยไม่ได้นะ
ร้อนใจ November 01 2010 14:36:06
ผอ.นิคมพัฒนา 6 ร้อนใจร้อนตูดแล้วใช่ไหมที่ประกาศสอบพึ่งจ ะประกาศเขาประกาศกันตั้งแต่เดือนที่แล้วนู ่น
ช สุคิริน November 01 2010 14:28:28
สองไม่ได้เองแล้วจะมาโวยวายอะไรวะ ผอ.บ้านโกลกเที่ยงธรรมที่สุดจะบอกให้
สอบบรรจุติดสองครั้ง 2ปี November 01 2010 14:04:32
อยากรู้ก๋อ่านข้อความให้หมดสิ
สงสัย November 01 2010 13:30:48
สอบบรรจุติดสองครั้ง 2ปี นี่เขาเป็นใคร ? Smile
สอบบรรจุติดสองครั้ง 2ปี November 01 2010 13:19:27
เรารู้สึกว่าเราทำได้แต่ผลออกมา เราไม่ได้ เพราะโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกก็ไม่ได้แตกต่า งไปกับร.ร.ประชาชนนิคมพัฒนา 6
สอบบรรจุติดสองครั้ง 2ปี November 01 2010 13:13:31
ในชีวิตนี้เพิ่งเข้าใจเดี่ยวนี้เองว่า เส้นมีจริง ก็ได้มาเจอกับตัวเองนี้แหละ ถ้าเราเป็นศิษย์เก่าเขา เขาก็ต้องพิจารณาเราอยู่แล้ว
สอบบรรจุติดสองครั้ง 2ปี November 01 2010 13:12:50
เราอ่าน หนังสือวิชาความรอบรู้ 3 รอบ วิชาการศึกษา 3 รอบ เพราะแนวข้อสอบกำหนดมาแบบนี้ ส่วนเขาคนนั้นท้องอยู่กำลังจะคลอด เราเห็นเขาสบายๆมากไม่เครียดอะไรเลย แต่เขาก็ได้ เราก็ดีใจกับเขาด้วย
สอบบรรจุติดสองครั้ง 2ปี November 01 2010 13:11:58
มีผู้สอบพนักงาน ร.ร. บ้านโกลก ทั้งหมด 3 คน หนึ่ง ในนั้นเป็นศิษย์เก่า ผ.อ. 1 คน เราเป็นคนนอกพื้นที่ ส่วนข้อสอบปรนัย ก็ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ออกประมาณ 10 ข้อเลย
ครู เขต 2 November 01 2010 13:05:06
ใครย้าย..เกิดอะไรกับ..ได้ข่าวเด็กคุยกันว ่าย้าย.. เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอให้เจริญรุ่งเรืองกับหน้าที่ตำแหน่งใหม่
สอบบรรจุติดสองครั้ง 2ปี November 01 2010 12:45:31
เรารู้สึกว่าเราทำได้แต่ผลออกมา เราไม่ได้ เพราะโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกก็ไม่ได้แตกต่า งไปกับประชาชนนิคมพัฒนา 6