กลุ่างานงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน


แบบการรายงานผลการศึกษา(SAR)รร.
คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5284
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1242
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 30
สูงสุด ต่อวัน: 4675
เมื่อวาน: 815
เดือนนี้: 31143
ทั้งหมด: 3512431

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
ส่งเสริม October 07 2010 09:19:01
ประกาศผลสัมพันธ์แล้ว6ต.ค.53รายละเอียดและ เกณฑ์ตรวจสอบได้นะคะ
สส October 07 2010 08:48:56
ผอ เขต2 เขี้ยวจริงๆ
ขอให้หลับฝันดี October 06 2010 21:21:58
ขอให้หลับฝันดีนะครับ
ตอบครูรอบรรจุ October 06 2010 19:55:02
เอกวิทย์เรียกถึงลำดับที่ 11 แล้ว
เซ็งการประกวดของเขต October 06 2010 19:20:34
ของดูคะแนนและเกณฑ์ได้มั้ยสงสัยมากเลย ท่านประธานที่เคารพ เซ็ง
ประกวดสัมพันธ์ชุมชน October 06 2010 18:55:31
ป่านนี้ยังไม่ประกาศอีกสงสัยต้องมีอะไรแน่ ๆ หรือได้พวกพ้องของ....อีก ถึงไม่กล้าประกาศ เซ็ง กรุณาดูเกณฑ์ด้วยนะ
สัมพันธ์ชุมชน October 06 2010 17:39:41
ผลการประกวดโครงการสัมพันธ์ชุมชนไม่ประกาศ ผลหรือครับ งง มากมายเลยกับฝ่ายที่ทำงาน
นิคม 10 October 06 2010 16:23:50
ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือขั้ นความรู้เบื้องต้น( B.T.C.)ให้ผู้เข้าร ับการอบรม รายงานตัว วันที่ 9 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อ.สุคิริน
ครูรอบรรจุ October 06 2010 15:59:08
เอกวิทย์เรียกถึงลำดับที่เท่าไรแล้ว
ประกวดชุมชนสัมพันธ์ October 06 2010 15:21:29
ขอให้เขตเป็นกลางด้วย
ผลการประกวดชุมชนสัมพันธ์ October 06 2010 15:19:05
ผลการประกวดอยากทราบว่าท่านคณะกรรมการตัดส ินตามเกณฑ์จริงหรือเปล่าหรือว่ามีลับลมคมใ นถึงยังไม่ประกาศ
แจ้งผลการประกวดชุมชนสัมพันธ์ October 06 2010 14:48:07
เมื่อไรจะประกาศผลหรือครับ ขณะนี้เวลา 14.42 แล้ว ไหนล่ะจะให้เวลาโรงเรียนเตรียมการอีกหรือค ่ะ
นิคม 10 October 06 2010 13:10:46
ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T. C.)ให้ผู้เข้ารับการอบรม รายงานตัว วันที่ 9 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อ.สุคิริน
salsa October 06 2010 12:34:44
เมื่อวานที่ฝ่ายบุคคลแล้ว เห็นว่าต่อสัญญาแน่ แต่รอเงินมาก่อน ธุรการไม่ต้องกังวล เดินหน้าสู้ต่อไป สู้ๆๆ Grin Wink
กระจกเงา October 06 2010 12:33:34
555 เก่งเหมือนกันนะเนีย
ธุรการ-โก-ลก October 06 2010 12:32:20
ถูกต้อง
กระจกเงา October 06 2010 12:30:50
งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ธุรการ-โก-ลก October 06 2010 12:29:10
เพื่อนธุรการทราบไม่ว่าธุรการจ.นราธิวาสอย ู่ในงบอะไร
กระจกเงา October 06 2010 12:26:06
ตามความเข้าใจของผมโครงการคืนครูให้นักเรี ยนจะแบ่งเป็น3อย่าง คือ ธุรการ ครูพี่เลี้ยง และนักการ
ธุรการ4โรง October 06 2010 12:24:00
ซึ่งจะมีผลกับการทำสัญญาว่าจะทำสัญญากี่เด ือนกันแน่ ถูกไหมคะ