Radio Online
เว็บไซต์กลุ่ม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

09/09/2013 10:18
แจ้งความประสงค์ร่ว
มงานเกษียณ ภายใน วันที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 12.00 น. จ่ายเงิน ภานใน 13 ก.ย. 56 Grin

24/07/2013 09:25
เรียน ICT เนื่องจากทางโรงเรี
ยนลงภาพกิจกรรมโรงเ
รียน แต่ภาพไม่ขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นเพรา
ะอะไรครับ

12/07/2013 08:58
แจ้งงง.....หนังสือ
ที่ 04079/2542 เรื่องจัดสรรโต๊ะเก
้าอี้ ไม่มีไฟล์แนบครับ

08/07/2013 10:41
แจ้งโรงเรียน ศูนย์ ITEC ได้ปรับรูปแบบ ของ ระบบ SIS เพื่อรองรับกับทุกส
ื่ออุปกรณ์ ในการเข้าใช้งาน แจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ดำเินินการจัดทำให้
เรียบร้อย ด้วยนะครับ ขอคุงมาก

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 2498
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 48
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 42
สูงสุด ต่อวัน: 19090
เมื่อวาน: 711
เดือนนี้: 23192
ทั้งหมด: 1977775

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
Radio Online
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
ครูผู้ซื่อสัตย์ September 21 2010 10:32:03
ทำไมผู้บริหารบางโรงเรียนไม่ยุติธรรมกับลู กน้อง คนที่ได้ขั้นคือคนที่ชงการแฟ คนที่เอาใจ แต่ไม่ทำงานไม่เป็นไร ให้เอาใจเก่งอย่างเดียวก็พอ
ถึงคนกลาง September 21 2010 09:39:53
กรณีคัดเลือกผู้รับทุน สกสค. ประกาศตั้งแต่วันที่ 9มาโพสต์วันที่ 15 แล้วให้คัดค้านภายใน 7 วัน เทวดาที่ไหนจะทำได้ จริงใจป่าวเนี่ย
อออ September 21 2010 08:57:57
เช็ควันลาแบบตามใจฉันไม่ดูความจริง
ครูเก่า September 20 2010 23:34:55
ครูเก่ามีวุฒิไม่สูง แต่มีจิตวิญญาณ ครูใหม่มีใบปริญญา เลยชอบคิดนอกกรอบ ปริญญาตรี โทฉัยก็ไม่ว่า เพียงให้เด็กดี และเขาเก่ง ฉันก็พอใจ
ครูใหม่ September 20 2010 23:16:01
เห็นด้วย................................ .....................คร๊าบ ต่อไปนี้ครูพันธุ์จะพูดเรื่องเด็กแล้วครับ
ผู้ปกครอง September 20 2010 23:13:39
วิธีนี้พูดผลประโยชน์ ตัวเองทั้งปี น่าจะพูดผลประโยชน์ของ นักเรียนบ้าง Cool
พนักงานราชการ September 20 2010 23:09:47
ทำไม่เราต้องส่วนเกินของโรงเรียนเนี่ย
ผู้ปกครอง September 20 2010 23:04:47
ขอให้ สพป.นธ.2 สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2553 ........... โดยความสุจริต ใช้สนามสอบกลาง กรรมการสับเปลี่ยนคุมสอบ จะได้รู้ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง และสามารถปรับปรุงตัวเองได้ ไม่ใช่สอนเอง คุมเอง และบอกเด็
คนใต้ September 20 2010 22:44:50
เด็กเ่ก่ง เด็กดี ผลผลิตของครูที่ดี แล้วทำไมเด็กเราไม่ดีผลสัมฤทธิ์ต่ำ มาจากอะไร ฮึ ฮึ...................บ่ายสองกลับบ้านแล้ว
ครู September 20 2010 22:34:42
ตั้งใจทำงานหน่อย สักวันโอกาสเป็นของเรา
ข่าวใหม่ September 20 2010 22:29:41
ฟังจากผู้ใหญ่ เห็นจะบรรจุธุรการให้เร็วๆนี้ ดีใจด้วย
คนกลาง September 20 2010 22:27:23
ความอิจฉาริษ Shock Shockยาเป็นภัยต่อสุขภาพ เช้าชามเย็นชามผลงานไม่มี เลยไม่กล้าใช้สทธิคัดค้านระบบขอทานไม่มีแล ้วครับ หรือรอชาติหน้าบ่ายๆ
ศุกร์ไม่หายจันทร์ก็ไม่สาย September 20 2010 21:42:56
ครอบครัวไหนกันเอ่ย บอกมั้งต้า มันก็ยังงงๆ
คนว่างงาน September 20 2010 14:11:59
ครอบครัวดี ครอบครัวเด่น เน้นครอบครัว อายเค้าบ้างมั้ยเนี๊ยะ...
คนผ่านมาก September 20 2010 14:09:21
เมื่อไหร่จะมีประกวดครอบครัวดีเด่น ค่ะ น่าจะได้รางวัลอีกตามระเบียบ ดันกันน่าดู Sad Shock Pfft
คนผ่านมา September 20 2010 14:05:52
ผิดหวังกับการตัดสินผลการรับทุนมาก โปรดใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกอีกครั้ง ย้ำ อีกครั้งเพื่อรักษามาตรฐานการในการบริหารง านในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ
มดงาน September 20 2010 12:43:49
ขอเป็นกำลังใจกับทุกคน ไม่ว่าต้องตอบ/หรือถามค่ะ
ครูปลงในชีวิต September 20 2010 11:44:06
หลากคน หลากความคิด แต่ขอเป้าสุดท้ายอยู่ที่ประเทศชาติ ก็พอใจแล้ว
ครูผู้ช่วย September 20 2010 11:16:46
Winkเว็บของสพท 2 น่าจะมีพื้นที่สำหรับแจ้งบัญชีของผู้ที่สอ บบรรจุเหมือน สพท ยะลา1 นะคะ เพราะจะได้ไม่ต้องมีคนมาคอยถามว่าใช้บัญชี ไปเท่าไหร่ ยังไง แล้ว ขอบคุณคะ
ผู้สงสัย September 20 2010 11:07:01
เขตตื่นได้แล้ว คนคัดค้านเยอะแบบนี้น่าจะพิจารณาใหม่ได้แล ้ว เกี่ยวกับทุนป.โท คนอื่นก็อยากที่จะรับทุนเหมือนกัน ในเขต2 ไม่ใช่เก่งเฉพาะบางครอบครัวเท่านั้นน่ะ ตื่นๆๆๆ เจ้าหน้าที่เขต