กลุ่างานงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน


แบบการรายงานผลการศึกษา(SAR)รร.
คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5284
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1265
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 30
สูงสุด ต่อวัน: 4675
เมื่อวาน: 815
เดือนนี้: 31166
ทั้งหมด: 3512454

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
คนรอความหวัง September 21 2010 12:34:21
อยากให้ทางเขต 2 ช่วยแจ้งการเรียกบรรจุด้วยเพราะอยากรู้ควา มเคลื่อนไหว คะ ขอบคุณคะ
sunami September 21 2010 11:57:43
เมื่อไรจะเพิ่มความเร็วเน็ตให้เร็วเหมือนช าวบ้านเค้าซักที อืดน่าดู
ธุรการ September 21 2010 11:19:42
ตกลงจะต่อสัญญามั้ยค่ะ ขอคำตอบด้วย พวกเราใจคอไม่ค่อยดี เพราะว่าใกล้ 30 ก.ย. 53 แล้วน่ะค่ะ คือมันหมดสัญญาไงค่ะ
เอกสังคม September 21 2010 10:34:15
รอบต่อไปอยากให้ทางเขตเรียกหมดทุกๆคนร่วมท ั้งเอกอื่นด้วยนะครับ
ครูผู้ซื่อสัตย์ September 21 2010 10:32:03
ทำไมผู้บริหารบางโรงเรียนไม่ยุติธรรมกับลู กน้อง คนที่ได้ขั้นคือคนที่ชงการแฟ คนที่เอาใจ แต่ไม่ทำงานไม่เป็นไร ให้เอาใจเก่งอย่างเดียวก็พอ
ถึงคนกลาง September 21 2010 09:39:53
กรณีคัดเลือกผู้รับทุน สกสค. ประกาศตั้งแต่วันที่ 9มาโพสต์วันที่ 15 แล้วให้คัดค้านภายใน 7 วัน เทวดาที่ไหนจะทำได้ จริงใจป่าวเนี่ย
อออ September 21 2010 08:57:57
เช็ควันลาแบบตามใจฉันไม่ดูความจริง
ครูเก่า September 20 2010 23:34:55
ครูเก่ามีวุฒิไม่สูง แต่มีจิตวิญญาณ ครูใหม่มีใบปริญญา เลยชอบคิดนอกกรอบ ปริญญาตรี โทฉัยก็ไม่ว่า เพียงให้เด็กดี และเขาเก่ง ฉันก็พอใจ
ครูใหม่ September 20 2010 23:16:01
เห็นด้วย................................ .....................คร๊าบ ต่อไปนี้ครูพันธุ์จะพูดเรื่องเด็กแล้วครับ
ผู้ปกครอง September 20 2010 23:13:39
วิธีนี้พูดผลประโยชน์ ตัวเองทั้งปี น่าจะพูดผลประโยชน์ของ นักเรียนบ้าง Cool
พนักงานราชการ September 20 2010 23:09:47
ทำไม่เราต้องส่วนเกินของโรงเรียนเนี่ย
ผู้ปกครอง September 20 2010 23:04:47
ขอให้ สพป.นธ.2 สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2553 ........... โดยความสุจริต ใช้สนามสอบกลาง กรรมการสับเปลี่ยนคุมสอบ จะได้รู้ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง และสามารถปรับปรุงตัวเองได้ ไม่ใช่สอนเอง คุมเอง และบอกเด็
คนใต้ September 20 2010 22:44:50
เด็กเ่ก่ง เด็กดี ผลผลิตของครูที่ดี แล้วทำไมเด็กเราไม่ดีผลสัมฤทธิ์ต่ำ มาจากอะไร ฮึ ฮึ...................บ่ายสองกลับบ้านแล้ว
ครู September 20 2010 22:34:42
ตั้งใจทำงานหน่อย สักวันโอกาสเป็นของเรา
ข่าวใหม่ September 20 2010 22:29:41
ฟังจากผู้ใหญ่ เห็นจะบรรจุธุรการให้เร็วๆนี้ ดีใจด้วย
คนกลาง September 20 2010 22:27:23
ความอิจฉาริษ Shock Shockยาเป็นภัยต่อสุขภาพ เช้าชามเย็นชามผลงานไม่มี เลยไม่กล้าใช้สทธิคัดค้านระบบขอทานไม่มีแล ้วครับ หรือรอชาติหน้าบ่ายๆ
ศุกร์ไม่หายจันทร์ก็ไม่สาย September 20 2010 21:42:56
ครอบครัวไหนกันเอ่ย บอกมั้งต้า มันก็ยังงงๆ
คนว่างงาน September 20 2010 14:11:59
ครอบครัวดี ครอบครัวเด่น เน้นครอบครัว อายเค้าบ้างมั้ยเนี๊ยะ...
คนผ่านมาก September 20 2010 14:09:21
เมื่อไหร่จะมีประกวดครอบครัวดีเด่น ค่ะ น่าจะได้รางวัลอีกตามระเบียบ ดันกันน่าดู Sad Shock Pfft
คนผ่านมา September 20 2010 14:05:52
ผิดหวังกับการตัดสินผลการรับทุนมาก โปรดใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกอีกครั้ง ย้ำ อีกครั้งเพื่อรักษามาตรฐานการในการบริหารง านในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ