กลุ่างานงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน


แบบการรายงานผลการศึกษา(SAR)รร.
คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5284
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1248
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 30
สูงสุด ต่อวัน: 4675
เมื่อวาน: 815
เดือนนี้: 31149
ทั้งหมด: 3512437

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
center February 10 2011 09:32:51
พ.ส.ร. ปี 48 แก้ไขให้ใหม่แล้วครับ ขอบคุณครับ
maynee February 10 2011 09:02:30
เรียน คุณวาสนา ไฟล์ตัวอย่างคำสั่ง พ.ส.ร. ปี 48 ไม่มีค่ะ กรุณาลงให้ใหม่ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
plan February 09 2011 15:00:35
ด่วนที่สุด ตามรายชื่อนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน และภาพถ่ายความเสียหายจากอุทกภัย โดยให้จัดทำในรูปแบบ Power Point ใส่ CD ส่งมาที่ สฟป.นราธิวาส เขต 2 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ก่อนเที่ยง
mirror February 09 2011 09:36:21
อยากทราบว่าพรุ่งนี้ที่ เขตพื้นที่ มีการอบรมหรือประชุมอะไรที่เกี่ยวกับการรั บนักเรียนหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
center February 08 2011 12:46:29
การรับข้อความผ่านมือถือ(SMS) ผู้บริหาร มีเบอร์มือถือผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่สามา รถรับข้อความผ่านมือถือ(SMS)ได้ ให้ไปติดต่อศูนย์ ( AIS call center โทร 1175) (dtac call center โทร 1678)
center February 07 2011 09:57:44
แก้ไขเป็นที่เรีบยร้อยแล้วครับ
center February 07 2011 08:58:48
ขอบคุณมากครับ กำลังแก้ไขอยู่ครับ
rose February 05 2011 15:19:31
หนังสือของ สพป.ฯ ที่ 477 ลว. 31 มค. 54 เรื่องขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าฯ มีความผิดพลาดบรรทัดที่ 2 ของวรรคแรกครับ (บรรทัดที่เริ่มว่า กองทุนพัฒนาฯ
tonenara February 04 2011 13:29:58
ขอไฟล์ที่แนบของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิ นผลด้วยครับ
kartini February 04 2011 13:02:39
สิ่งที่แนบมา เรื่องรายงานประกันคุณภาพอยู่ตรงไหนค่ะ หาไม่เจอ Shock
TURAKHAN SCHOOL February 04 2011 10:34:47
เเรยนกลุ่มนิเทศและติดตาม ช่วยส่งไฟล์ที่ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินม าตรฐานทั้งระดับก่อประถมและการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ที่ลงในกระดานข่าวด้วยค่ะ
admin February 03 2011 09:02:27
Grinตรวจสอบระบบ e-network ให้แล้วนะครับ สามารถลงได้ปกติครับ
Niratchada February 03 2011 07:23:49
ระบบ e-network ทำไมอัพแล้วไม่โชว์รูป ช่วยตรวจสอบด้วย Sad
mirror February 02 2011 10:09:16
โรงเรียนบ้านหัวคลองส่งหนังสือราชการถึง กลุ่มนิเทศน์ผ่านทาง e-office 1ฉบับ ครับ
kartini February 02 2011 09:43:36
ไม่ทราบว่า จะโหลดแบบฟอร์มรายงายเงินคงเหลือที่ต้องรา ยงานเขตได้ที่ไหนค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ Frown
BANPRIWON February 01 2011 12:14:47
เริ่มงานวันที่ 5-7 ก.พ.54 ประชุมเพลิงวันที่ 7 ก.พ.54 เวลา 13.00 น. ณ วัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เจ้าภาพ บุตและธิดา
BANPRIWON February 01 2011 12:06:58
ด้วย นางคล่อง อินฤทธิพงศ์ มารดาของรองฯชัยยุทธ์ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต ได้ถึงแก่กรรมมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 เจ้าภาพตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 54 ม. 6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุ
center February 01 2011 08:22:42
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้หลั กสูตรพัฒนาพนักงานราชการ รายชื่อพนักงานราชการ สพป.นธ เขต ๒ ตั้งแต่ลำดับ 409-776 ดูรายละเอียดที่ข่าวประชาสัมพันธ์
sukhirin January 31 2011 09:07:21
เรื่องด่วน ศูนย์เครือข่ายอำเภอสุคิริน ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอสุคิรินทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุคิ
kunkrudah January 30 2011 23:58:09
ช่วงนี้เวปบอร์ดเราสร้างสรรค์ขึ้นเยอะเลย ไม่ค่อยไร้สาระเหมือนก่อน