กลุ่างานงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน


แบบการรายงานผลการศึกษา(SAR)รร.
คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5284
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1244
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 30
สูงสุด ต่อวัน: 4675
เมื่อวาน: 815
เดือนนี้: 31145
ทั้งหมด: 3512433

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
บุคคล January 06 2011 16:43:57
สพป.นธ.2 ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินจากผู้ได้รับ พสร.คนละ 1500 บาทเป็นค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ มีอะไรสงสัยให้สอบถาม ผอ.รร.นั้น ๆ ด้วย
ผอ เขต January 06 2011 16:16:55
สงสารวิทยากรอิสลามบ้างเจ้าหนี้ทวงตั้งแต่ ปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ นี่แหละหนาชีวิต
ครูอิสลามศึกษาที่ถูกลืม January 06 2011 16:15:03
เมื่อรัยจะได้รับความยุติธรรมสำหรับวิทยาก รบ้าง
people January 06 2011 15:47:56
ตอนนี้ยอดสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการสมัคร 181 คน แล้วครับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ January 06 2011 15:17:27
เจ้าหน้าที่ธุรกร
ตกลงว่าอย่างไร January 06 2011 15:16:02
ตกลงว่าค่าพสร 1500 หารบุคลากรที่ได้รับกี่ปี แล้วเงินนั้นไปไหนตอบด้วยครับ
ถึงเจ้าหน้าที่ e-office January 06 2011 14:56:59
ทางโรงเรียนสุคิริน ส่งหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ช่วยตรวจรับด้วย ขอบคุณครับ
การเงิน January 06 2011 14:53:20
ผู้รอคอย ไม่รู้โรงเรียนไหนไม่สามารถตอบได้
รร.ที่รอเจ้าหน้าที่ธุรการ January 06 2011 13:52:06
เจ้าหน้าที่ธุรการตอนนี้มียอดที่สมัครทั้ง หมดกี่คน
ครูเขต2 January 06 2011 13:36:42
ใช่ ? อยากรู้เหมือนกันว่าเงิน พสร. คนละ 1,500บาท เอาไปไหนให้ใครฝ่ายบุคคลหรือใคร
สงสัย January 06 2011 13:12:32
สถาบันทางการศึกษามีข้าราชการฮ่วยทุกคนเลย หรือไง วันๆ เอาแต่หลอกเด็ก แบบนี้มันน่ายกย่องหรือเปล่า
ใครรู้จริงช่วยตอบหน่อยครับ January 06 2011 11:13:57
การหารค่าการดำเนินการพสร จำนวน 1500 บาทนั้น หารผู้ได้รับเฉพาะปี 50 หรือรวมผู้ได้รับปี49และ 48 ด้วย รบกวนตอบหน่อยครับ
ผู้รอคอย January 06 2011 09:06:35
ไม่ทราบว่าเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตรไม่ทร าบว่าตอนข้าราชการครูใน สพป เขต 2 มีสิทธิเบิกอีกมัยเพราะว่าข้าพเจ้ายื่นฏีก าเป็นเดือนแล้วทำไม่ยังไม่โอนสะที สงสัยจริงนะคะ
สงสัย January 05 2011 22:16:12
เก็บเงินผู้ได้รับ พสร 1500 บาท เพื่อสิ่งใดโปรดชี้แจงด้วย
โบนัส January 05 2011 21:31:48
อย่าว่าแต่โบนัส53เลยโบนัส52กระทรวงอื่นรั บต้นปี53ครูอยจนสิ้นปีไม่เห็นออกอย่าหวังเ ลยไม่ได้ไม่ตายหรอกทำงานของเราให้ดีที่สุด แล้วกัน
ครูที่เปลี่ยนชื่อสกุล January 05 2011 21:12:16
ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อเดอืนที่แ ล้ว และได้แจ้งกลุ่มบุคคลแล้ว ไม่ทราบว่าต้องแจ้งกลุ่มไหนอีก และหน่วยงานไหนอีกครับ ช่วยตอบที ขอบคุณมากครับ
คนดี January 05 2011 19:16:26
คุณมีอะไรกับนายที่ถูกกล่าวหาหรือปล่าวถ้า เรื่องส่วนตัวคุณแย่
เด็กท่าน January 05 2011 19:05:26
รู้อะไรไม่สู้ รู้วิชา รู้จักเลียแข้งเลียขา ตำแหน่งดี Cool
ครูค่อย January 05 2011 13:43:55
ปีนี้จะได้โบนัสไหม
ครู January 05 2011 12:48:57
เรียนฝ่ายการเงิน อยากทราบว่าค่าครองชีพของครูผู้ช่วยรร.สุไ หงโกลก จะออกเมื่อไร ตอนนี้ 2 เดือนแล้วที่ยังไม่ออก