กลุ่างานงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน


แบบการรายงานผลการศึกษา(SAR)รร.
คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5284
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1263
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 30
สูงสุด ต่อวัน: 4675
เมื่อวาน: 815
เดือนนี้: 31164
ทั้งหมด: 3512452

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
ผู้เยี่ยม December 22 2010 20:20:56
เรียนผอเขตคนใหม่ ขอบคุณย้ายมาอยู่เขต2ช่วยปรับปรุงฝ่ายบุคค ลด้วยเพราะเวลาครูไปทำธุระดูบางหน้าไม่รับ แขกเลยควรยิ้มบ้างเวลาแขกมาไม่ใช่ทำหน้าเค รียดตลอดให้สมกับฝ่ายด้วย
narai December 22 2010 19:50:04
คุณวาสนา คะ คุณน่ามองดูตัวเองสักชะ ว่าคุณคือใครไม่ใช่เทวดาแน่นอน ขอเตือนนะจะบอก สักฮัย
อิอิ December 22 2010 19:26:59
e-money มาแล้ววววววววว
เรียน ผอ.เขต December 22 2010 18:04:36
กำกับูแลประสิทธิภาพการทำงานของ คุณวาสนา ด้วย สงสัยทำงานมาก จนมั่วหมดแล้ว
ควรจะมีคำขอโทษบ้าง December 22 2010 18:01:06
กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ควรจะมีคำขอโทษบ้าง คนอื่นต้องพลยผิด กับความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่
กำลังในพี่หน่า December 22 2010 17:45:16
ทำไมคิดว่าพี่หน่าเขาไม่ดีพอพี่เขาก็พยายา มเต็มที่แล้วเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วจะเอาอา รมณ์คุณมาวัดการทำงานของเขาไม่ได้ถ้าคุณดี จริงทำไมคุณถึงต้องพึ่งเขาทำเองซิ
ควรพิจาราตัวเองได้แล้ว December 22 2010 17:37:46
คุณวาสนา พิจารณาการทำงานของท่านได้แล้วนะครับ ถ้ามีสปิริต ควรกลลับไปอยู่โรงเรียนได้แล้ว ท่านมาช่วยราชการ มีแต่ทำให้ราชการเสียหาย
ผู้หวังดี December 22 2010 15:28:21
เรียนท่าน พนง.ราชการ ไปติดต่อนายอำเภอมั้ง..
พนง.ราชการ December 22 2010 14:18:46
เรียน ผอ.เขต มีตัวแทนพนักงานจะเข้าพบท่านแต่ไม่ทราบต้อ งไปติดต่อที่ห้องไหน ที่ใครว่าเมื่อไรท่านจะว่าง
พนักงาน December 22 2010 14:05:13
ขอบคุณ รองภิรมย์ มากๆ
เสนอความคิด December 22 2010 13:50:52
ร.ร.บ้านตะเหลี่ยง ควรพิจารณารับย้าย ผอ. ที่มีศิลปะการอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง แต่สามารถมุ่งพฒนางานเป็นเลิศ
รออยู่ December 22 2010 13:33:59
ครูพี่เลี้ยงต่อสัญญาหรือไม่ช่วยแจ้งให้ด้ วยนะคะ ขอบคุณคะ Grin
ครูพี่เลี้ยง December 22 2010 13:20:20
ไม่ทราบว่าครูพี่เลี้ยงจะต่อสัญญาเมื่อไหร ่ ใครทราบมั้งช่วยตอบที สิ้่นเดือนนี้ก็หมดสัญญาแล้ว
รองภิรมย์ December 22 2010 13:11:33
ตามที่คุณพนักงานได ้ชี้แจงมา ขอยืนยันว่าใช้ ว6 ครับ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว6 ลว 14 พ.ค.53 มาขอถ่ายสำเนาได้ที่ สพป.นธ2 กลุ่มบุคคล
อยากรุ้ December 22 2010 12:39:31
เมื่อไรค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงจะออก
รองภิรมย์ December 22 2010 12:36:52
ตามที่คุณพนักงานได้ชี้แจงมา ขอยืนยันว่าใช้ ว6 ครับ
v love December 22 2010 11:10:11
ขอเป็นกำลังใจให้ครูพี่เลี้ยงทุกคนค่ะ สู้ๆ
M.T. December 22 2010 10:06:10
Angryเรียน.จนท.การเงิน.สพป.นธ.2 โปรดแจ้งข่าวเงินครูมาสเตอร์บ้าง เค้ารอมา 2-3 เดือนแล้ว ขอรับ ครับ กระโผ้ม
พนักงาน December 22 2010 09:27:30
ไม่ใช่ 50% มาจากเกษีญณ ขอบคุณค่ะ
พนักงาน December 22 2010 09:25:48
เรียน รองภิรมย์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่ใช่ ว6 นะค่ะ แต่เป็น ว14(ว6) ขอให้ทบทวนดูในหลักเกณฑ์หนังสือเวียนด้วยก ่อนที่จะมาพูดในที่อบรม และอัตราตำแหน่งตามนโยบายรัฐมนตรีก็คือ 50% จากทุกกรณี ไม