กลุ่างานงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน


แบบการรายงานผลการศึกษา(SAR)รร.




คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5284
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1250
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 30
สูงสุด ต่อวัน: 4675
เมื่อวาน: 815
เดือนนี้: 31151
ทั้งหมด: 3512439

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
























พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2



บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
chawalit March 03 2012 22:11:57
ย้ำเตือนเพื่อนครูอย่าลืมลงทะเบียนเรียน UTQ รอบใหม่ด้วยนะครับ
admin March 01 2012 16:17:27
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนกร ุณาตรวจสอบเว็บไซต์โรงเรียนของท่านด้วยและ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากที่ สุด..........ขอบคุณครับ
people February 22 2012 17:40:31
แจ้งรร.ที่ต้องการ ตรวจสอบข้อมูล เงินเดือน สามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ที่แนบ ในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
chawalit February 22 2012 14:52:11
ตรวจสอบหนังสือเรื่องรับนักเรียนไฟล์ที่2ช ื่อไฟล์ภาษาไทย,เรื่องกพ7ไม่มีไฟล์
center February 17 2012 10:05:06
แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ วัน 17ก.พ.55เวลา13.00น เรียนเชิญรดน้ำศพมารดาของนายสว่าง ชอบเอียด รักษาราชการแทน ผอ.รร.วัดทรายขาว ณ วัดเกาะสวาด อ.ตากใบ
uviyah February 16 2012 09:45:19
ฝากบอกเจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนด้วยถ้าจะส่ง หนังสือช่วยเลือกโรงเรียนที่จะส่งให้ดีๆด้ วย เสียเวลาทำงาน เค้าบ่นกัน อบรมก็แล้ว ยังมีส่งมามั่วๆอีก
idchm January 25 2012 21:08:27
ท่าน krajeabka เพิ่งจะครบ 1 ปีเอง อย่ากังวลไปเลยนะครับ ของผมบัญชีหมดอายุ 26 พ.ค.55 โน้นอีก ยังไม่ได้คิดมากเลยครับ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ เมษานี้คิดว่าจะมีเขตอื่นเปิดสอบอีก อ่านหนังสือเตรียมสอบดีกว
Sae January 22 2012 19:13:23
เพื่อนๆทราบข่าวหรือยังว่าเราต้องสอบ ครูทั้งระบบ(utq) อีกแล้ว Smile
center January 18 2012 15:59:21
เชิญร่วมรดน้ำศพ นายศิรพงศ์ ทองจีน สามีของนางประทุม ทองจีน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นราธิวาส เขต 2 ในวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ สมาคมฮกเกี้ยน อ.สุไหงโก-ลก
sukhirin January 13 2012 14:31:51
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ด้วยบิดาของนายนุกูล ชูนุ้ย รองผอ.สพป.นธ.๒ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่๑๒ม.ค.๕๕ กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่๑๗ม.ค.๕๕ เวล ๑๓.๐๐น. ณ วัดมะเดื่อทอง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
namomo January 12 2012 13:19:54
เมื่อไรจะมีการเรียก บรรจุอีกค่ะเงียบนานมากเลย ขนาดเอกที่เค้าเรียก ๆ กันยังนิ่งเลย แล้วเอกอื่น ๆ จะมีโอกาสบ้างมั๊ยค่ะ รึว่าอัตรากำลังเต็มเอี๊ยด กรุณาบอกข่าวคราวบางได้มั๊ย หลาย ๆ คนก็คิดอย่างงี้
oneday November 11 2011 10:58:17
เรียนกลุ่มนโยาบายและแผน หนังสือที่ศธ Shock04079/ 4686 การจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ช่วยส่งไฟล์แนบมาด้วยค่ะ
Tee November 11 2011 10:46:50
เรียน ฝ่ายนโยบายและแผน หนังสือ เรื่องข้อมูล b-obec ไม่มีสิ่งที่แนบมาด้วย
admin November 02 2011 10:39:15
เรียนโรงเรียนในสังกัด ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของ TOT มีปัญหา จึงไม่สามารถใช้งาน ระบบ myoffice ระบบ e-network และเว็บไซต์โรงเรียนที่ฝากไว้กับ สพป.นธ.เขต 2 จึงขออภัยในความไม่สะดวก
sukhirin October 31 2011 10:21:03
ขอให้โรงเรียนในอำเภอสุคิริน มารับแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฯการจัดทำคู่มือก ารรักษาความปลอดภัยครู ส่งอำเภอด่วน
oneday October 25 2011 10:09:16
หนังสือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการคร ูและบุคลากรทางศึกษา ครั้งที่ 2 (ต.ค.54) ทำไมไฟล์แนบมีแต่ของร.ร.บาลูกายาอิง ช่วยตรวจสอบหน่อยน่ะค่ะจะรีบทำอ่ะค่ะ Wink
meanmath October 21 2011 18:31:30
อยากทราบว่าทางเขต จะเรียนเอกคณิตศาสตร์ บรรจุเมื่อไหร เห็นที่อื่นเข้าเรียกหมดบัญชีแล้วของปีนี้
oneday October 21 2011 14:52:22
ช่วยแนบมาใหม่ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ Grin
oneday October 21 2011 14:51:49
เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรตาม Smileหน้า้กระดานข่าวไม่มได้แนบไฟล์โปรแกรมwinz ip ค่ะ
center October 21 2011 14:44:27
เรียน ผอ.รร.ในสังกัดทุกโรง ขอให้เปิดข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มอำนวยก าร เรื่อง การจัดส่งแบบปอ.๑(ควบคุมภายใน)ด้วย