ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับที่ งานภายในกลุ่ม วันที่ประกาศ 5
0 การขอมีบัตรประจำตัวทุกตำแหน่ง
1 การขอมีบัตรเหรียญชายแดน
2 จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
3 การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
4 งานเลื่อนเงินเดือน
5 คู่มือการบริหารพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
6 ย้าย(ครู)
7 การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ
8 การขอหนังสือรับรอง
9 การขอช่วยราชการ
10 ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
11 การลาไปต่างประเทศ
12 การค้ดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.16
13 การขอใช้วุฒิ
14 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
15 บำเหน็จตกทอด
16 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
17 งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน
18 การเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษา
19 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21 การลาออก
22 การออกหนังสือรักษาการ
23 ย้าย(ตามผลสอบแข่งขันได้)
24 ย้าย(ผู้บริหารสถานศึกษา)
25 สอบ/คัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
26 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
27 การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
28 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

บริหารโดย

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

supot@gmail.com

073-530792

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com