ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับที่ งานภายในกลุ่ม วันที่ประกาศ 6
0 แบบการขอจำหน่ายนักเรียน
1 การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

บริหารโดย

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

supot@gmail.com

073-530792

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com