ที่ตั้ง สพป.นราธิวาส เขต 2


image1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Narathiwat Primary Educational Service Office 2


กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์

http://www.narathiwat2.go.th

ที่อยู่

38/4 ม.3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

Tel.

073-530792

Fax.

073-530790

Email.

webmaster@narathiwat2.go.th

บริหารโดย

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

supot@gmail.com

073-530792

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com