ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2563 2020-06-02 15:06:15
2 แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563 2020-06-01 13:06:27
3 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-06-01 11:06:13
4 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปี 2563 2020-05-29 10:05:19
5 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org 2020-05-29 09:05:08
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี ๒๕๖๔ 2020-05-27 10:05:02
7 การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 2020-05-21 11:05:40
8 การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.ปทุมธานี เขต ๑ 2020-05-21 10:05:19
9 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.จันทบุรี เขต ๑ 2020-05-21 10:05:38
10 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สมุทรสาคร 2020-05-21 10:05:51
11 อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering 2020-05-20 15:05:27
12 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-05-20 09:05:35