ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-01-11 09:01:00
2 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดนราธิวาส 2021-01-11 09:01:23
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 2021-01-11 08:01:25
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 2021-01-11 08:01:49
5 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำการศึกษา ๒๕๖๔ 2021-01-05 13:01:28
6 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 2021-01-04 09:01:27
7 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.สมุทรสงคราม 2021-01-04 09:01:52
8 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมา เขต ๔ 2021-01-04 09:01:52
9 ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดปัจจุบันและบรรรารักษ์ในอนาคต"และประชุมสามาัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ 2020-12-30 11:12:01
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2020-12-28 14:12:18
11 การพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2563 ระยะที่ 3การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 2020-12-28 13:12:54
12 ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 2020-12-25 14:12:56