ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 2020-08-05 11:08:19
2 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 2020-08-05 10:08:15
3 แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-๑๙ 2020-08-05 08:08:35
4 การดำเนินการตามประกาศจุฬาราชมนตรี 2020-08-05 08:08:38
5 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-30 14:07:02
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-07-30 10:07:24
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 2020-07-30 08:07:57
8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 2020-07-29 15:07:16
9 ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙ ) 2020-07-29 14:07:45
10 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes ๓D Animation ป้องกันโรคโควิค ๑๙ 2020-07-29 14:07:00
11 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสพป.นครพนม เขต ๒ 2020-07-29 10:07:06
12 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ลำปาง เขต ๑ 2020-07-29 10:07:46