ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 ขอแจ้งเปลื่ยนแปลงเว็ปไซต์ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-07-15 14:07:01
2 PLC ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ป. 4 - 6 2019-07-12 13:07:59
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 2019-07-12 08:07:16
4 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2019-07-09 15:07:42
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Powerpoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-07-09 15:07:06
6 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย 2019-07-02 15:07:38
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๖ 2019-07-02 08:07:10
8 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2019-07-01 15:07:36
9 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2019-07-01 15:07:29
10 แจ้งเปลื่ยนแปลงสถานที่ตั้ง 2019-06-27 09:06:58
11 ขอเชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ปี ๒๕๖๒ ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2019-06-27 08:06:23
12 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2019-06-26 11:06:15